nổ hũ online - Nền tảng trực tuyến hàng đầu

CONSTRUCTION - TRADING - ENGINEERING

Hộp giảm tốc loại P

HỘP GIẢM TỐC SEW LOẠI P
Hộp giảm tốc Sew loại P là Hộp giảm tốc hành tinh - loại hộp giảm tốc với kết cấu nhỏ, gọn nhưng mô-ment làm việc rất lớn.